Wybrano trzy zadania, które zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego

Wybrano trzy zadania, które zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego

Władze Ozorkowa ogłosiły, które trzy zadania zgłoszone przez mieszkańców zostaną w przyszłym roku zrealizowane ze środków rozdysponowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podano także, jaki będzie łączny koszt wykonania wszystkich wskazanych w drodze załącznika do uchwały zadań.

Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha ogłosił, że w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zostały zgłoszone cztery zadania, z czego wykonane zostaną trzy. Dodatkowo nie będzie potrzeby przeprowadzania nad nimi głosowania. Wszystkie z nich zostały pozytywnie ocenione i zaplanowano już ich realizację.

Trzy zadania, które zostaną zrealizowane w 2022 roku

Pierwsze z zadań, które zostało wybrane do realizacji to przebudowa i modernizacja komunikacji wewnętrznej w postaci ciągów dla pieszych i pojazdów mechanicznych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 4 przy ulicy Lotniczej 3.

Drugim zadaniem, które zostało pozytywnie rozpatrzone i wzięte pod uwagę do realizacji jest zestaw działań w Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ulicy Zgierskiej 15. W ramach projektu „Przedszkole Otwarte Cyfrowo” dojdzie do wspierania dzieci i rodziców w procesie nowoczesnej edukacji.

Jako trzecie z zadań, które zostaną zrealizowane w 2022 roku została wybrana kontynuacja zadania na ulicy Liściastej w Ozorkowie, polegająca na budowie chodnika oraz miejsc postojowych z kostki brukowej.

Wyliczono koszty realizacji inwestycji

Zgodnie z regulaminem dotyczącym Budżetu Obywatelskiego w Ozorkowie na realizację wszystkich trzech przyszłorocznych zadań przeznaczone zostanie 250 tysięcy złotych. 212,5 tysiąca złotych z tej kwoty stanowi pula środków, które przeznaczono na realizację zadań infrastrukturalnych i zakupów inwestycyjnych. Łączna kwota, jaką oszacowano w kontekście trzech zadań to 191.997,38 zł.