Parafia św. Katarzyny odpowiedzialna za usunięcie blisko 200 drzew w celu budowy osiedla w Zgierzu

Parafia św. Katarzyny odpowiedzialna za usunięcie blisko 200 drzew w celu budowy osiedla w Zgierzu

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalnych mieszkańców, parafia pod wezwaniem świętej Katarzyny w Zgierzu jest odpowiedzialna za wycięcie prawie 200 drzew zlokalizowanych przy ulicy Śniechowskiego. Ziemia, na której stały te drzewa, została przekazana deweloperowi, który planuje tam realizację projektu budowy bloków mieszkalnych.

Prace rozpoczęto na niewielkiej działce przy ulicy Śniechowskiego jeszcze przed końcem kwietnia. Deweloper, który ma w planach postawienie na tym terenie czterech bloków mieszkalnych, zadecydował o usunięciu około 200 drzew rosnących tam dotychczas. Ustaliliśmy, że grunty, na których ma powstać nowe osiedle, są własnością parafii w Zgierzu.

Kwestia ta szybko przyciągnęła uwagę społeczności lokalnej, która postanowiła publicznie poruszyć ten problem. Okazało się ponadto, że niektóre z drzew poddanych wycince były miejscem gniazdowania ptaków. Informacje o pracach dotarły do Urzędu Miasta Zgierz. Niemniej jednak, jak się okazało, urząd nie mógł zrobić wiele w tej sprawie.

– Na podstawie naszych ustaleń parafia uzyskała tzw. ustępstwo od zakazu wycinki od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi – informuje Renata Karolewska, rzeczniczka Urzędu Miasta Zgierz. – Teren jest własnością parafii i został przekazany prywatnemu inwestorowi, więc nasze możliwości są ograniczone.

Zastanawiając się nad uzasadnieniem wycinki drzew, postanowiliśmy skontaktować się z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi.