ZUS przeprowadzi trzy szkolenia dla mieszkańców i przedsiębiorców

ZUS przeprowadzi trzy szkolenia dla mieszkańców i przedsiębiorców

W najbliższych dniach mieszkańcy Ozorkowa i okolic będą mogli wziąć udział w trzech spotkaniach, podczas których wyjaśnione zostaną najważniejsze informacje z zakresu działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ich trakcie objaśnione zostaną najbardziej zastanawiające i wywołujące najwięcej niewiadomych kwestie.

Pierwsze z planowanych wydarzeń przyjmie formę webinaru pt.: „Ulgi w spłacie należności”. Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 października w godzinach 13:00 – 14:30. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem [email protected]. Podczas wykładu zostaną poruszone takie tematy, jak rodzaje ulg w spłacie zadłużenia, korzyści wynikające z udzielonej ulgi, lista dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku czy sytuacje, w których wniosek o ulgę pozostawiany jest bez rozpatrzenia.

Spotkanie w Zgierzu dla przedsiębiorców

W kolejną środę 20 października w godzinach 10:30 – 11:30 odbędzie się z kolei panel dyskusyjny pt.: „Zgierskie Forum Gospodarcze”. Dojdzie do niego na terenie Starego Młyna przy ulicy Długiej 41A w Zgierzu. Organizatorami panelu są Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Miasta Zgierza.

Bezpłatna rejestracja do udziału w wydarzeniu odbywa się pod adresem https://forum.zgierz.pl/pl/rejestracja. Potwierdzenie zapisania się na panel zostanie wysłane drogą mailową. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze tematy z zakresu zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczących przedsiębiorców, które wejdą w życie na początku stycznia 2022 roku.

Szkolenie on-line dla wszystkich przedsiębiorców

Tego samego dnia, czyli w środę 20 października w godzinach 10:00 – 11:30 odbędzie się szkolenie on-line w temacie ogólnych zasad ustalania podstaw wymiaru zasiłku dla pracowników, którzy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wykład organizowany jest przez Oddział I Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane są pod adresem mailowym [email protected]. W zgłoszeniu należy zawrzeć swoje imię i nazwisko, a także adres mailowy. Wykład kierowany jest do wszystkich osób, bez względu na miejsce pracy czy formę zatrudnienia. Podczas jego trwania wyjaśnione zostaną najważniejsze informacje na temat świadczeń przysługujących pracownikom.