Idea zbiorowego działania na rzecz społeczności lokalnej: uroczyste otwarcie "Piaskowego Wzgórza" w Bibianowie

Idea zbiorowego działania na rzecz społeczności lokalnej: uroczyste otwarcie "Piaskowego Wzgórza" w Bibianowie

W Bibianowie, niewielkiej miejscowości zlokalizowanej na terenie sołectwa, miało miejsce uroczyste otwarcie „Piaskowego Wzgórza”. To nowatorskie miejsce służące spotkaniom i integracji mieszkańców jest rezultatem wspólnej pracy wielu osób i instytucji. W ich gronie znalazła się również Gmina Parzęczew, która z dumą dołożyła swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia poprzez udzielone wsparcie finansowe.

Dopłaty Gminy Parzęczew, które wyniosły łącznie blisko 70 tysięcy złotych, zostały przeznaczone między innymi na opracowanie dokumentacji, budowę ogrodzenia oraz organizację pierwszej imprezy integracyjnej, zatytułowanej „Majówka na 5”. Ta ostatnia zgromadziła mieszkańców na inaugurację nowo powstałego miejsca.

„Piaskowe Wzgórze” nie powstałoby jednak bez dodatkowych funduszy, które pochodziły ze środków RLGD „Z Ikrą”, ale przede wszystkim dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności skupionej w Stowarzyszeniu Przyjaciół Sołectwa Bibianów. Nieocenioną rolę odegrał tutaj Marek Tarnacki – Sołtys Bibianowa i Radny Miejski, który zasłużył na uznanie za swoje osobiste zaangażowanie. To on jest fundatorem miejsca pamięci, poświęconego bohaterom walk w Bitwie nad Bzurą, które znajduje się na terenie „Piaskowego Wzgórza”.

Podobne inicjatywy mają na celu nie tylko tworzenie miejsc do integracji i aktywnego spędzania czasu, ale przede wszystkim budowanie silnych więzi społecznych. Liczymy, że „Piaskowe Wzgórze” stanie się prawdziwym sercem społeczności Bibianowa. Chcemy podkreślić nasze uznanie dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji tego projektu.