Porozumienie na modernizację ulic Ozorkowa – fundusze od wojewody łódzkiego

Porozumienie na modernizację ulic Ozorkowa – fundusze od wojewody łódzkiego

Do biurka burmistrza Ozorkowa, Jacka Sochy, trafił dokument podpisany przez Dorotę Ryl, wojewodę łódzkiego. Umowa dotyczy szeregów działań mających na celu przebudowę trzech kluczowych dla miasta ulic: Górnej, Krasickiego oraz Piaskowej. Znaczący udział w finansowaniu tego przedsięwzięcia ma pochodzić z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W obrębie wszystkich trzech arterii komunikacyjnych przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej. W przypadku ulic Krasickiego i Piaskowej plany obejmują również budowę zjazdów do posesji oraz chodników z tego samego materiału. Co do ulicy Górnej, takie prace zostały już przeprowadzone kilka lat wcześniej jako część Budżetu Obywatelskiego.

Całość inwestycji wyznaczono na kwotę 1 445 197 złotych. Z tych pieniędzy znaczna część, dokładnie 1 011 637 złotych, ma pochodzić z dofinansowania. Termin realizacji całego projektu przewidziany jest na rok 2024.

Warto przypomnieć, że wcześniej, w kwietniu, zakończono modernizację ulicy Granicznej (odcinek Kasztanowej-Grzybowa) oraz Grzybowej (odcinek Graniczna-Zgierska). Obydwa projekty były częścią większej inwestycji, która objęła również renowację ulic Kasztanowej (odcinek Sosnowa-Graniczna), Sosnowej (odcinek Krótka-Kasztanowa) i skrzyżowania Wiejska-Krótka-Sienkiewicza. Pierwszy etap prac obejmował także prace na ulicach Łączna, Polna, Wiatraczna i Olczak. Zakres robót był szeroki i obejmował wykonanie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, nowych nawierzchni jezdni, chodników oraz krawężników i zjazdów do posesji.