Trzy nowe inwestycje w Ozorkowie? Złożono wnioski w ich sprawie

Trzy nowe inwestycje w Ozorkowie? Złożono wnioski w ich sprawie

Burmistrz Ozorkowa Jacek Socha złożył trzy wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład. W ich ramach planowane jest przeprowadzenie przebudowy kilku dróg gruntowych, rewitalizacja trzech kamienic, a także modernizacja szkoły podstawowej.

W ramach rządowego programu Polski Ład wszystkie samorządy mają możliwość zdobycia środków na realizację różnego rodzaju inicjatyw i inwestycji, w tym między innymi infrastrukturalnych. Burmistrz Ozorkowa postanowił skorzystać z takiej możliwości i złożył wnioski dotyczące trzech rodzajów planowanych działań.

Przebudowa dróg i modernizacja infrastruktury drogowej w Ozorkowie

Pierwszy z wniosków dotyczy prac remontowych i modernizacyjnych na ulicach Olczaka, Łącznej, Polnej, Wiatracznej, Sosnowej, Kasztanowej, Granicznej, Grzybowej, a także skrzyżowania Wiejskiej i Krótkiej. W ramach prac do wykonania jest wybudowanie kanału deszczowego, remont nawierzchni asfaltowej, krawężników, zjazdów do posesji oraz chodników.

Szacowany koszt tej inwestycji wynosi 6,3 mln złotych, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to 5,985 mln zł. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2022-2023.

Rewitalizacja trzech kamienic i SP nr 2

Wniosek dotyczy kamienic o numerach 8, 9 i 10 na placu Jana Pawła II. W ramach prac planowana jest wymiana zewnętrznych drzwi i okien, ocieplenie ścian, stropów i poddaszy, zainstalowanie systemu ogrzewania centralnego, ciepłej wody i węzłów cieplnych, remont dachów, balkonów i kominów, usprawnienie działania przewodów wentylacyjnych, a także wymiana rynien.

Całkowity planowany koszt inwestycji to 2,484 mln zł, zaś wnioskowane dofinansowanie wynosi 2,7 mln zł. Planowo realizacja inwestycji miałaby nastąpić w latach 2022-2023.

Ostatni z wniosków dotyczy remontu kuchni i wymiany podłóg w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie. Szacowany koszt prac wynosi 1,2 mln zł. Taką samą kwotę stanowi wnioskowane dofinansowanie. Wykonanie remontu miałoby się odbyć w latach 2022-2023.