Rozwój infrastruktury i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Ozorków – wywiad z zastępcą wójta, Marianem Lemańskim

Rozwój infrastruktury i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Ozorków – wywiad z zastępcą wójta, Marianem Lemańskim

Budowanie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców gminy Ozorków, w województwie łódzkim, to główny cel wielu inwestycji realizowanych przez lokalny samorząd. Marian Lemański, zastępca wójta tej gminy, opowiada jak pozyskane fundusze zewnętrzne wpłynęły na jej rozwój.

Pierwsze kroki podjęte przez gminę to skierowanie wysiłków na poprawę infrastruktury drogowej. Przy wsparciu Polskiego Ładu, pozyskane zostało ponad 20 milionów złotych przeznaczonych na modernizację i budowę dróg gminnych w ciągu ostatnich dwóch lat. Te środki pozwoliły na odnowienie wielu odcinków gminnych dróg, a szczególnie tych w obszarach dawnych PGR-ów.

Przy wsparciu pozabudżetowym w wysokości 2,5 miliona złotych udało się zrealizować drugi ważny projekt – stworzenie sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków w Czerchowie. Równolegle odbyła się rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sokolnikach-Lesie, co przyczyni się do poprawy dostępu do wody dla mieszkańców, nawet podczas suszy czy sezonu turystycznego.

Obecny rok przyniesie nowe wyzwania dla samorządu gminy Ozorków. Prace skupią się na renowacji obiektów zabytkowych za sprawą funduszy pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach tych działań, dachy kościołów w Solcy Wielkiej i Modlnej zostaną odnowione, a elewacja frontowa kościoła w Leśmierzu będzie zachowana i odtworzona. Kolejnym etapem będzie rekonstrukcja układu przyfabrycznego parku w Leśmierzu, którego początki sięgają XIX wieku.