Wymiana wodomierzy w Parzęczewie – nowa era zdalnych odczytów

Wymiana wodomierzy w Parzęczewie – nowa era zdalnych odczytów

Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) w Parzęczewie planuje rozpocząć wymianę wodomierzy u wszystkich swoich odbiorców na terenie swojego działania. Proces ten ma się rozpocząć 19 lutego i obejmuje zastąpienie aktualnie używanych urządzeń, nowymi wodomierzami, które posiadają możliwość radiowej transmisji danych. To umożliwi przeprowadzanie odczytów zdalnych.

Przy tym projekcie ZGK Parzęczew nie ogranicza się tylko do standardowych wodomierzy. Planowana jest również wymiana istniejących wodomierzy radiowych. Za realizację tej inicjatywy odpowiedzialni będą pracownicy ZGK w Parzęczewie oraz specjaliści z firmy METERING, która ma swoją siedzibę w Buczku.

Każda osoba, która będzie zaangażowana w realizację tego zadania, będzie miała przy sobie stosowne upoważnienie wydane przez Zakład. Wszystkim odbiorcom przypominamy, że pracownicy wykonujący wymianę będą zobligowani do okazania upoważnienia na każde ich żądanie.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich odbiorców o zapewnienie pracownikom dostępu do wodomierzy, co umożliwi sprawną realizację planowanej wymiany. Jeżeli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z biurem ZGK. Można to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na numer sekretariatu: 42-718-60-50.