Nowe powiatowe komisje lekarskie w województwie łódzkim

Nowe powiatowe komisje lekarskie w województwie łódzkim

Dorota Ryl, pełniąca funkcję wojewody łódzkiego, za pomocą oficjalnego zarządzenia, zatwierdziła powstanie 26 powiatowych komisji lekarskich na terenie całego województwa, z czego trzy mają swoją siedzibę w Łodzi. Komisje te mają za zadanie umożliwić wprowadzanie danych do rejestru wojskowego i dokonywać oceny zdolności do pełnienia służby wojskowej tych, którzy zostali wezwani na kwalifikację.

„Obowiązek stawienia się na kwalifikację dotyczy osób wezwanych, ale nie oznacza to bezpośredniego powołania do służby wojskowej. Głównym celem jest określenie stanu zdrowia danej osoby. Dla młodzieży jest to istotne, gdyż pozwala im podjąć decyzję o możliwości związania swojej przyszłości z armią czy innymi jednostkami mundurowymi. Ustalenie kategorii zdrowotnej daje odpowiedź na pytanie, czy dana osoba jest zdolna do pełnienia służby” – zaznaczyła wojewoda Ryl podczas inauguracji kwalifikacji wojskowej w Sieradzu, która miała miejsce w poniedziałek.

Ryl poinformowała również, że proces kwalifikacji objął 13,6 tys. osób na terenie całego województwa łódzkiego, w tym 600 kobiet. Największą grupę stanowią mężczyźni urodzeni w roku 2005 oraz w latach 2000-2004, którzy dotychczas nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. W odniesieniu do kobiet, wezwania dotyczyły głównie pielęgniarek i studentek medycyny. Ponadto, możliwość udziału w kwalifikacji mają także osoby ochotnicze, które nie otrzymały oficjalnego wezwania.