Nowa Kadencja Rady Miejskiej w Ozorkowie: Uroczyste Ślubowanie i Wybór Prezydium

Nowa Kadencja Rady Miejskiej w Ozorkowie: Uroczyste Ślubowanie i Wybór Prezydium

Podczas pierwszej sesji nowej kadencji rady miejskiej w Ozorkowie, które odbyło się dzisiaj, miało miejsce uroczyste ślubowanie radnych oraz burmistrza. Ceremonia otworzyła sesję i wyznaczyła początek nowego etapu w zarządzaniu miastem. Jacek Socha, który został ponownie wybrany na burmistrza, złożył ślubowanie, rozpoczynając tym samym swoją czwartą kadencję na tym stanowisku.

W trakcie przerwy w obradach, goście zaproszeni na sesję mieli okazję przekazać swoje gratulacje zarówno radnym, jak i burmistrzowi. To był moment pełen serdeczności i uznania dla tych, którzy zostali wybrani do reprezentowania interesów społeczności miejskiej przez najbliższe pięć lat.

W skład prezydium Rady Miejskiej, oprócz burmistrza Jacka Sochy, wszedł również Roman Kłopocki jako przewodniczący 15-osobowego gremium. Obok niego stanowisko wiceprzewodniczących objęły Iwona Adamczewska i Magdalena Zagozda.

Na liście radnych Rady Miejskiej w Ozorkowie na kadencję 2024-2029 znaleźli się: Iwona Adamczewska, Tomasz Adamczewski, Paweł Drwalewski, Roman Kłopocki, Michał Małysa, Magdalena Michalak, Michał Michalak, Tomasz Mucha, Ewelina Niciak-Kaftan, Łukasz Radwański, Mirosław Stelmaszewski, Grzegorz Tomczak, Kamil Witczak, Magdalena Zagozda oraz Kamil Zdziarski.