Inicjatywa w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jesienne oferty dla dzieci i rolników

Inicjatywa w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jesienne oferty dla dzieci i rolników

Zdrowie i bezpieczeństwo to jedne z priorytetów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Właśnie dlatego, instytucja ta co roku stara się edukować społeczność wiejską w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Tym razem, KRUS postanowiło przedstawić specjalne propozycje na jesień, które są skierowane do dzieci oraz rolników zamieszkujących obszary wiejskie.

W ramach tej inicjatywy, KRUS zaprasza wszystkich chętnych do udziału w różnych działaniach, które mają na celu nie tylko podkreślić znaczenie zasad bhp w rolnictwie, ale również zachęcić ich do aktywnego udziału poprzez oferowanie atrakcyjnych nagród. Nagrody te mają formę upominków, które są dostępne dla tych, którzy wykażą się szczególną znajomością tych zasad.