W Ozorkowie powstaje skatepark

W Ozorkowie powstaje skatepark

Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę skateparku w rejonie Lipowa/Unii Europejskiej miało miejsce pod koniec października. Zadanie wykonuje firma Skateparki Paweł Głyda, której siedziba znajduje się w Zgierzu. Według projektu, plac do jazdy na deskorolkach, rolkach i bmx-ach zostanie rozmieszczony na obszarze około 500 m². Inwestycja szacowana jest na 1 mln 700 tys. zł.

Jacek Socha, burmistrz Ozorkowa, zdobył środki na realizację tego przedsięwzięcia z funduszy rządowych oraz za sprawą samorządu Województwa Łódzkiego. Dofinansowanie z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 830 tys. zł, co udało się osiągnąć dzięki wsparciu posła Marka Matuszewskiego.

Dodatkowo, 230 tys. zł pochodzi z budżetu Województwa Łódzkiego, pozyskane w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”, dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Linkowskiego, wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. Wkład własny miasta Ozorków do realizacji tego projektu wynosi 640 tys. zł.