Szkolenia on-line z pszczelarstwa w Ozorkowie. Różnorodna tematyka i forma nauki

Szkolenia on-line z pszczelarstwa w Ozorkowie. Różnorodna tematyka i forma nauki

Fundacja EkoOstoja poinformowała o organizacji bezpłatnych szkoleń on-line z zakresu pszczelarstwa dla wszystkich chętnych mieszkańców Ozorkowa, ale nie tylko. Celem tych działań jest rozwój kompetencji pszczelarskich i działań, które w założeniu mają przyczynić się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju w zakresie podejścia do pszczelarstwa przy zastosowaniu rozwiązań cyfrowych.

Do udziału w szkoleniach zaproszone są wszystkie chętne osoby powyżej 18. roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie w województwie mazowieckim, łódzkim i śląskim. Każdy z uczestników otrzyma możliwość wzięcia udziału w jednym ze szkoleń, ponadto otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu, a także certyfikat poświadczający zdanie egzaminu.

Szkolenie ze sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich

Pierwsze ze szkoleń dotyczy bezpośredniej sprzedaży produktów pszczelich. Jest ono podzielone na siedem modułów. W pierwszym przekazywana będzie wiedza z zakresu funkcjonowania sprzedaży bezpośredniej, w drugim na temat odniesienia tej sprzedaży do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej, natomiast w trzecim uczestnicy dowiedzą się o wymaganiach, jakie są stawiane pasiekom w zakresie pracowni pszczelarskiej i warunków lokalowych.

Czwarty moduł dotyczy porad prawnych w zakresie sprzedaży w pasiekach. W kolejnym uczestnicy dowiedzą się nieco więcej o aspektach finansowych takiej sprzedaży, w szóstym otrzymają wsparcie tematyczne i finansowe w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich, zaś w siódmym o zaletach i wadach sprzedaży bezpośredniej.

Szkolenie z rolniczego handlu produktami pszczelimi

Drugie z obszernych szkoleń dotyczy rolniczego handlu detalicznego produktów pszczelich. W pierwszym module przedstawione zostaną zasady funkcjonowania rolniczego handlu detalicznego, w drugim handel ten zostanie odniesiony do pasieki i działów specjalnych produkcji rolnej, natomiast w trzecim uczestnicy dowiedzą się o wymaganiach, jakie są stawiane pasiekom w kontekście pracowni pszczelarskich i warunków lokalowych.

Czwarty moduł dotyczy porad prawnych w zakresie rolniczego handlu detalicznego, a piąty aspektów finansowych prowadzenia takiego handlu. Szósty moduł zapewni uczestnikom wsparcie tematyczne i finansowe w ramach KOWR, ARiMR i innych funduszy europejskich, natomiast siódmy moduł związany będzie z zaletami i wadami rolniczego handlu detalicznego.

Trzecie szkolenie i informacje

Trzecie ze szkoleń on-line dotyczy kwestii ekonomicznych w odniesieniu do pszczelarstwa. Uczestnicy w jego trakcie dowiedzą się o powiększeniu pasiek w odniesieniu do działów specjalnych produkcji rolnej, następnie nabędą wiedzę o wychowie matek i robieniu odkładów pszczelich na własne potrzeby, wykorzystaniu nowych technologii w ulach (elektronika, automatyka, sensoryka), a także dowiedzą się o higienie i nowych technologiach w pracowniach pasiecznych.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu 782 853 257 lub pod adresem Plac Wolności 28, 97-540 Pławno. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres [email protected] lub wypełnić w formie on-line na stronie internetowej Fundacji.