Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami szkoły w Sokolnikach-Parcelach

Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami szkoły w Sokolnikach-Parcelach

Mieszkańcy miejscowości Sokolniki-Parcele, a także osoby spoza tego obszaru miały szansę na wspólne zadbanie o swoją społeczność podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałkowe popołudnie w lokalnej świetlicy. Gośćmi byli między innymi reprezentanci Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych noszącego imię Jana Pawła II, położonego w mieście Zgierz. Wielki szacunek zasługuje pani Elżbieta Dębowska oraz pan Przemysław Wyrwas, a także młodzież, która przybyła razem z nimi. W ramach ich obecności odbyło się akcja „fryzury za uśmiech”, podczas której udzielane były porady dotyczące wizażu i zorganizowane zostały różne niespodzianki.

Na najmłodszych czekało również wiele atrakcji. Mieli oni możliwość rozwijania swoich malarskich pasji pod nadzorem pani Karoliny Dębowskiej, która zdecydowanie zasługuje na słowa uznania za swój wkład. Podczas spotkania nie zabrakło również edukacyjnej części. Temat profilaktyki nowotworowej piersi omówione zostało przez Stowarzyszenie Łódzki Klub Amazonka – za co należy podziękować pani Jadwidze i Teresie.