Program Odbudowy Zabytków: Gmina Parzęczew zdobywa fundusze na inwestycje w miejscowe parafie

Program Odbudowy Zabytków: Gmina Parzęczew zdobywa fundusze na inwestycje w miejscowe parafie

W kontekście Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Parzęczew z powodzeniem zabezpieczyła wstępne środki finansowe na przeprowadzenie trzech projektów inwestycyjnych. Dnia 30 stycznia 2024 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Parzęczew finalizował umowę dotyczącą przyznania wsparcia finansowego dla Parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła, położonej w Leźnicy Wielkiej. Środki te przeznaczone są na remont kościoła parafialnego.

Zgodnie z umową, całkowita wartość wsparcia wynosi 510 494,72 zł. Spośród tej sumy, kwota 500 000 zł jest finansowana przez Rządowy Program Odbudowy Zabytków, który jest częścią szerszego programu Polski Ład.

Planowany jest również dalszy rozwój miejscowości Parzęczew poprzez realizację kolejnych dwóch projektów inwestycyjnych. Te projekty obejmują zaangażowanie środków finansowych dla Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Anny i św. Wojciecha w Parzęczewie. Konkretnie, fundusze te będą przeznaczone na modernizację ścieżek na miejscowym cmentarzu parafialnym oraz na odnowienie ogrodzenia otaczającego cmentarz parafialny przy ulicy Świętego Rocha w Parzęczewie.