Problem niewystarczającej ilości lokali socjalnych w Ozorkowie

Problem niewystarczającej ilości lokali socjalnych w Ozorkowie

Zdaniem władz miasta Ozorków, zgłoszenia dotyczące braku lokali socjalnych są prawdziwe. Mimo to, niektórzy obywatele uważają, że istnieją budynki, które po niewielkim remoncie mogłyby spełnić tę funkcję.

Mieszkanka Ozorkowa, która zwróciła się z tym tematem do mediów lokalnych, utrzymuje, że na ulicy Wyszyńskiego znajduje się kilka trwale niezamieszkałych lokali. Podkreśla również, że podobna sytuacja występuje w innych częściach miasta i zastanawia się, dlaczego nie są one odnawiane.

Z drugiej strony, niektórzy mieszkańcy podsuwają pomysł wykorzystania do celów socjalnych budynku Inkubatora, który miał być sprzedany. A jednak, jak dowiedzieliśmy się niedawno, nadal nie znaleziono chętnego do jego zakupu.

A jak naprawdę wygląda sytuacja z lokalami socjalnymi?

We wniosku do urzędu miasta otrzymaliśmy informacje, że 122 rodzin czeka na przydział mieszkań socjalnych. Wśród nich jest 9 rodzin wielodzietnych. Liczba oczekujących stale rośnie. Z kolei Gmina Miasto Ozorków nie ma w tym momencie żadnego lokalu gotowego do zamieszkania, który mógłby być przeznaczony na cele socjalne. W miarę możliwości finansowych, gmina przygotowuje lokale do użytku i proponuje je przyszłym najemcom po pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Lokale, które otrzymują pozytywną ocenę techniczną, są natychmiast zasiedlane.