Planowany budżet Ozorkowa na rok 2024 i główne inwestycje

Planowany budżet Ozorkowa na rok 2024 i główne inwestycje

Dla miasta Ozorków, planowany budżet na rok 2024 wynosi dokładnie 100 milionów 806 tysięcy złotych. W budżecie tym przewidziano wydatki samorządowe na poziomie 106 milionów 188 tysięcy złotych. Jako źródło pokrycia deficytu przewidziano nadwyżki z lat ubiegłych.

Wszyscy, z wyjątkiem dwóch radnych, którzy wstrzymali się od głosu, opowiedzieli się za takim rozwiązaniem budżetowym.

Na najważniejsze miejskie inwestycje zaplanowane w roku 2024 składają się:

Zaczynając od infrastruktury komunikacyjnej, przewidziano budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Bzura, ciągnącej się od ulicy Starzyńskiego do zalewu „Starówka”. Kolejnym punktem są zmiany w sferze sportu i rekreacji. Zaplanowano przebudowę boiska sportowego przy ulicy Łęczyckiej oraz modernizację boiska przy Szkole Podstawowej numer 2. Nie zapomniano również o miłośnikach tenisa – przewidziana jest modernizacja kortu tenisowego znajdującego się przy ulicy Traugutta 2.

Planowane jest również wdrożenie rozwiązań służących poprawie komfortu mieszkańców – zakup i montaż ogólnodostępnego kontenera socjalnego na terenie plaży przy miejskim zalewie. Szkoła Podstawowa numer 5 przy ulicy Cegielnianej 25 zostanie ponadto poddana modernizacji mającej na celu poprawę efektywności energetycznej budynku oraz instalacji w nim znajdujących się.

W planach jest również przeprowadzenie przebudowy wielu dróg gminnych, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na terenach Ozorkowa. W 2024 roku planowane jest rozpoczęcie tej inwestycji, z uwzględnieniem odpowiedniej dokumentacji. Dalszy rozwój infrastruktury drogowej przewiduje poprawę bezpieczeństwa w wschodniej części miasta poprzez modernizację dróg, a także zakończenie procesu modernizacji ulic Kasztanowej, Sosnowej, fragmentu Granicznej i fragmentu Grzybowej, jak również skrzyżowania Wiejska/Sienkiewicza/Krótka.