Ocenianie strat w sadach spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Ozorków

Ocenianie strat w sadach spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Ozorków

Przymrozki, które nastały w kwietniu 2024 roku, przyniosły szereg problemów dla gospodarstw sadowniczych w Gminie Ozorków. W związku z tym, Urząd Gminy Ozorków informuje, że poszkodowane gospodarstwa mogą wystąpić z wnioskami o dokonanie oceny strat przez specjalnie powołaną do tego komisję. Proces ten rozpoczyna się 29 maja 2024 roku i zakończy 10 czerwca 2024 roku.

Wzory wniosków o ocenę szkód przez komisję, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Ozorków. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 42 277-14-44, wew. 120 lub bezpośrednio w urzędzie, w pokojach numer 4 i 5.

Ważne! Rolnik składający wniosek jest zobowiązany do załączenia wniosku o płatności bezpośrednie (wydruku z aplikacji eWniosekPlus) celem potwierdzenia informacji dotyczących powierzchni gospodarstwa rolnego w 2024 roku.

Przy składaniu wniosku o ocenę szkód, rolnik powinien uwzględnić powierzchnię wszystkich działek, niezależnie od tego, czy na nich wystąpiła szkoda. Powierzchnia upraw musi być zgodna z danymi zawartymi we wniosku o bezpośrednie dopłaty na rok 2024.