System Red Light w Zgierzu kontroluje ruch drogowy od 8 lat i zauważalnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa

System Red Light w Zgierzu kontroluje ruch drogowy od 8 lat i zauważalnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa

W Zgierzu, mieście województwa łódzkiego, dokładnie od ośmiu lat działa pierwszy w tym regionie system kontroli ruchu drogowego – Red Light. Jak wynika z danych, kamery tego systemu zdążyły zarejestrować już kilkadziesiąt tysięcy przypadków przejazdu na czerwonym świetle. Co warto podkreślić, liczba takich wykroczeń maleje z każdym kolejnym rokiem od momentu instalacji systemu.

System kontroli ruchu Red Light, który od ósmego roku monitoruje naruszenia przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 91 z ulicą Długą i aleją Wojska Polskiego w Zgierzu, wykrył w sumie kilkanaście tysięcy przypadków niezgodnego z prawem przejazdu na czerwonym świetle. Kierowcy, którzy złamali ten zakaz, zostali ukarani mandatem karnym w wysokości 500 złotych – tyle samo, ile wynosiła kara w momencie wprowadzenia systemu. W praktyce, to oznacza, że sumaryczna kwota zasądzonych kar przekroczyła 5 milionów złotych.

Choć wydaje się to dużą sumą, nie można zapominać o prewencyjnym charakterze systemu Red Light. Jak pokazują dane z pierwszych miesięcy jego działania w 2015 i 2016 roku, zgierski system rejestrował ponad 500 przypadków przejazdu na czerwonym świetle miesięcznie. Skala tego zjawiska była tak duża, że co miesiąc kierowcy zostawiali w kieszeni miasta około ćwierć miliona złotych. Na szczęście, ta sytuacja ulega wyraźnej poprawie.