Rekrutacja do programu opieki na odległość dla seniorów w Ozorkowie trwa do 20.06.2024r.

Rekrutacja do programu opieki na odległość dla seniorów w Ozorkowie trwa do 20.06.2024r.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ozorkowie, do godziny 16:00 dnia 20 czerwca 2024 roku, trwa proces rekrutacyjny do programu zatytułowanego „Korpus Wsparcia Seniorów”. Ten projekt ma na celu zapewnienie tzw. „opieki na odległość” dla starszych mieszkańców miasta. MOPS zachęca do udziału w tym programie wszystkich seniorów, którzy są zainteresowani posiadaniem opaski bezpieczeństwa wyposażonej w przycisk alarmowy SOS.

Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji, w tym Regulamin naboru oraz wymagane dokumenty aplikacyjne, są dostępne do wglądu zarówno w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak i na jego stronie internetowej./

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkujących teren Ozorkowa. Grupą docelową są osoby, które z racji swojego wieku lub stanu zdrowia mają problemy ze samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą to być również osoby prowadzące własne gospodarstwa domowe lub mieszkające z bliskimi, którzy nie są w stanie zapewnić im odpowiedniej opieki i wsparcia.