Planowane zamknięcie mostu w Nowomłynach i wprowadzenie objazdów od 15.03.2024

Planowane zamknięcie mostu w Nowomłynach i wprowadzenie objazdów od 15.03.2024

Chciałbym poinformować, że na skutek nieodpowiedniego stanu technicznego mostu, znajdującego się na terenie miejscowości Nowomłyny nad rzeką Bzurą, który jest częścią drogi gminnej oznaczonej numerem 120277E, zostanie on zamknięty dla ruchu począwszy od dnia 15 marca 2024 roku.

Z tego powodu przewidziano trasę objazdową, która prowadzi przez następujące miejscowości: Mariampol, Radzibórz, Chociszew, Pustkową Górę i Tkaczewską Górę. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z tym zamknięciem.

Niestety, owa infrastruktura nie spełnia wymagań do przeprowadzenia remontu. W ramach rozwiązywania problemu, gmina Parzęczew prowadzi inwestycję pod nazwą: „Przebudowa układu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokół projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Góra – etap I”. Projekt ten zakłada budowę nowych odcinków dróg o łącznej długości 6,8 km oraz konstrukcję nowego mostu na rzece Bzurze.

Na przeszkodzie realizacji inwestycji stanął jednak proces prowadzony przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, dotyczący wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego starożytnego młyna wodnego przetwarzającego zboże, który obecnie pełni funkcje mieszkalne. Budynek ten znajduje się na terenie posesji numer 1 w miejscowości Nowomłyny w gminie Parzęczew. W obszar objęty postępowaniem wchodzi również sąsiadujący most drogowy nad rzeką Bzurą. Niestety, nie jest jeszcze znana data zakończenia tego procesu.