Klaudia Rodziejczak zaprasza do udziału w badaniu doktorskim

Klaudia Rodziejczak zaprasza do udziału w badaniu doktorskim

Chciałabym się przedstawić jako Klaudia Rodziejczak, osoba prowadząca badania doktorskie na cześć Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwracam się z prośbą do osób mających chęć i czas na udział w moim projekcie naukowym.

Głównym celem tego badania jest przeprowadzenie analizy postaw ludzi o różnorodnych poglądach, skupiając się na ich podejściu do współczesnych zjawisk i problemów świata.

Badanie zostało rozplanowane jako dwuetapowy proces, odbywający się w formie online. Na pierwszym etapie, mającym potrwać około 20-30 minut, uczestnicy zostaną poproszeni o interpretację pięciu zdjęć ukazujących różne zjawiska społeczne oraz wypełnienie siedmiu kwestionariuszy. Drugi etap badania obejmować będzie wybrane losowo osoby, które wzięły udział w pierwszej części. Wszystkie informacje uzyskane podczas badania są traktowane jako poufne i analizowane tylko na poziomie grupowym.

W ramach wdzięczności za poświęcenie czasu na udział w badaniu, oferuję bon zakupowy do Empiku – 25 zł za I etap badania oraz 50 zł za II etap badania.